Back to top

Billiga Lån

Att hitta billiga lån kan vara problematiskt, särskilt eftersom långivarens marknadsföring ofta är otydlig. Kostnaden beror på flera faktorer, till exempelvis räntan och lånets längd. Dessutom tillkommer olika slags avgifter, bland annat aviseringsavgifter, kreditavgifter och årsavgifter. Man kan därför inte sluta sig till att lånet blir billigt bara för att till exempelvis räntan låg.

Att jämföra olika lån kan också bli svårt eftersom räntan ofta är individuell. Banken gör alltid en bedömning av ens ekonomiska situation. T.ex ser de efter om man har några andra lån eller några betalningsanmärkningar. En regel är att säkerhet ger lägre ränta, ett bolån t.ex ger låg ränta eftersom man har huset som säkerhet. Har man betalningsanmärkningar innebär det lägre säkerhet, ofta nekas man lånet. Nedan finner du en jämförelse av ett flertal låneinstitut.
Gå igenom de olika parametrarna och se vem som uppfyller dina krav.

Effektiv ränta
Den effektiva räntan är ett bra verktyg för att uppskatta lånets kostnad. Enligt konsumentverkets krav måste den anges i marknadsföringen. Effektiv ränta är kostnaden för räntor och avgifter under ett år. Ofta anges den i marknadsföringen som en månadskostnad. En nackdel är att kortare lån, t.ex. är SMS-lån är undantagna från kravet.

För att komma till rätta med den sortens problem vill Konsumentverket dessutom att den totala lånekostnaden ska anges. Vill de veta om en långivare är seriös bör denne kunna ge svar på såväl hur stor den effektiva ränta är som hur stor den totala lånekostnaden blir.

Annuitet

Typer av lån
Lånekostnaden beror också på vad det är för typ av lån, till exempel om det är ett annuitetslån eller lån med rak amortering (avbetalning). Ett annuitetslån innebär att man betalar samma summa varje månad under hela lånetiden. Vid rak ammortering sjunker kostnaden efter hand. Även om ett annuitetslån är billigare i början kan den totala lånekostnaden därför bli större.

Källa:
Informationen på den här sidan är delvis uppdaterad från sidan om billiga lån på Konsument.se