Back to top

Bolån

Bolånet är indelat i bottenlån och topplån. Bottenlånet utgör vanligtvis mellan 75 och 90 procent av fastighetens värde. Den övre gränsen är satt till 95 procent av SBAB. Bottenlånet är tänkt att täcka den del av värdet på bostaden som alltid förväntas kvarstå. Lånet har därför hög säkerhet och låg ränta. Det är ett exempel på ett så kallat hypotekslån, då bostaden fungerar som pant utan att du behöver lämna över den till banken.

Jämför våra bästa BolånResten av värdet på fastigheten är tänkt att betalas kontant. Har man god återbetalningsförmåga finns det dock möjlighet att ta ett topplån, som då utgör mellan 10 och 15 procent av bolånet. Räntan för denna del av lånet blir högre, eftersom bostadspriserna går upp ned med tiden, vilket medför en högre risk. Många väljer att betala av topplånet snabbt för att få ned kostnaderna för boendet.

Fast eller rörlig ränta

Bolån kan ha en fast eller en rörlig ränta. Ett rörligt lån med varierande ränta kan vara billigare för stunden, samtidigt som man utsätter sig för en större risk. Har man ett bundet lån är räntan garanterad under en period, oftast två till fem år, ibland ända upp till tolv år. Man kan också dela in bolånet i en rörlig del och en bunden del. Vad som är billigast beror på den ekonomiska konjunkturen. Eftersom räntan har varit extremt låg tecknar de flesta svenskar idag rörliga bolån.